Empoderar la ciutadania
Posem eines molt versàtils en poder de la ciutadania centrades sobretot a informar sobre el funcionament de les institucions. D’aquesta manera, la ciutadania té informació comprensible i de fàcil accés, la qual cosa permet fer-se una idea real de qui, com i perquè les institucions funcionen com funcionen. “La informació és poder“.

Realitzar auditories ciutadanes
Obtenir informació des de diverses fonts, volem fer estudis detallats, auditories, anàlisi per poder realitzar informes sobre aquells temes que vam crear importants per a la ciutadania.
Fomentar la transparència
Volem posar en pràctica i portar al límit la legislació vigent en matèria de transparència, exigint a les administracions tota la informació que vam crear oportuna, per posar-la a disposició de la ciutadania d’una forma clara i pública. Realitzarem els tràmits a les institucions en representació de qui faci una consulta, oferint la resposta de l’administració no només a qui ha realitzat la consulta, sinó que deixarem tant les consultes com les respostes de forma pública perquè ens puguem beneficiar totes les persones de la consulta d’una sola.
Depurar responsabilitats
Amb la informació en el nostre poder, volem denunciar i exigir responsabilitats a qui correspongui, gràcies a la feina que fem en auditories i control.