Ens encantaria que et unissis a l’equip que hi ha darrere del OCAE, com més siguem més vigilarem i Auditarem a les institucions. Si estàs interessada, no tens més que omplir el següent formulari i passaràs a formar part com associada del Observatori Ciutadà Municipal del teu municipi amb els drets i deures que recullen els nostres estatuts

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS.

Article 5. Són DRETS dels membres del OCAE, mitjançant el OCM del seu municipi:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser trieu els i per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. exposes a l’Assemblea ia la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels i les mandatari@s de l’Associació.
7. Ser consultat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’Associació.
Article 6. Són DEURES dels membres del OCAE, mitjançant el OCM del seu municipi:
1. Comprometre amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
2. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
3. Acatar i complir els acords validamentes adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
4. Els i les membres de l’Associació donen suport de forma solidària a totes aquelles consultes que es presentin a l’Administració. (Hi haurà un comitè obert amb la responsabilitat de reclinar aquelles consultes fetes per usuaris que es considerin inadequades per connotacions racistes, masclistes, poc solidàries o poc educades).
Es importante contar con gente dispuesta a implicarse activamente en las tareas que conlleva el trabajo de transparencia, auditoría y fiscalización de las distintas instituciones a través de los distintos OCMs, por eso te invitamos a que marques una o varias de las siguientes opciones: