El OCM Eivissa ja s’ha posat a rodar amb la seva primera consulta ciutadana sobre el detall de la partida “Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals” del pressupost de 2016 de l’Ajuntament d’Eivissa, que suposa més del 11% de les despeses.

Desearía que el Ayuntamiento desglosara este subconcepto para tener una mejor idea de en qué se gastan esos 6.362.477,26 €. Es decir, a qué empresas y por qué trabajos se gasta este dinero.

Pots veure la consulta, seguir la seva tramitació i la resposta de l’administració aquí